Aktiviteter

Vi kan også i 2018 tilby aktivitetsmuligheter utenom de tradisjonelle skyteaktivitetene!

Planen for 2017 er som følgene:
Kahoot for ungdommene!
US-Kiosk
Quiz for de voksne
Taco-Buffet

Dette vil som tidligere år skje på samfunnshuset i Flesberg, rett ved skyttercampen. Eksakte planer og tider vil bli lagt ut her og på facebook etterhvert.